Αρχάγγελος Icon
Αρχάγγελος Icon
Αρχάγγελος Icon
Αρχάγγελος Icon
Αρχάγγελος Icon
Αρχάγγελος Icon

Αρχάγγελος Icon

Regular price
$59.00
Sale price
$59.00
Tax included.
Quantity must be 1 or more

Available in Pink and Baby Blue

Our Icon Collection is Exclusive to Miss Ble Blu Made in Greece

Time and effort is put into making these beautiful icons. All hand polished, and offer a 3D effect. This stunning Collection has just arrived.  We will be adding different Saints each month.

Designed and Made in Greece by Monogram Atelier

Wholesale Enquiries are Welcome